Göbeklitepe Neden Bu Kadar Önemli?

Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe hem Türkiye hem de dünya genelinde ses getiren bir araştırmanın odağı halindedir. Tüm dünya için son derece önemli bir değere sahip olan Göbeklitepe bugün birçok sırra sahip olduğundan gelmiş geçmiş birçok teoriyi değiştirebilecek niteliktedir. Dünyanın en eski yapıtı Stonehenge iken keşfi yapılan Göbeklitepe buradan 6000 yıl daha eskidir. Bu da insanlığa ait ilk yaşam alanı olduğu anlamına gelmektedir.

Göbeklitepe Nerededir?

Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezinin 20 km uzaklığında bulunmaktadır. İlk defa Alman arkeolog ve tarihçi Klaus Schmidt tarafından 1994 yılında keşfedilmiştir. Burası 15 metre yüksekliğinde ve 300 metre çapa sahip olan bir arkeolojik alandan ibarettir.

 

Alan içerisinde 200’den fazla sütun bulunmaktadır. Bu sütunlar 20 farklı daire meydana getirecek şekilde dizilmiştir. Her bir sütunun ağırlığı ise 10 tondur. Bunun yanında her biri 6 metre yüksekliktedir. Yapılan kazılar ve araştırmalar ise bu sütunların günümüzden tam olarak 11.000 sene öncesine dayanmaktadır. Bu da Taş Devri döneminde yaşayan insanların yerleşik döneme geçtiği tarih ile bir tezatlık oluşturmaktadır.

Bunun yanında bu yapıların tam olarak neden inşa edildiği ise hala merak konusu olarak gizemini korumaktadır. Ancak üzerinde en çok durulan düşünce bu yapıların birer inanç merkezi olarak yapılmış olabileceğidir. Eğer bu düşünce tam olarak doğru ise Göbeklitepe günümüzde en eski yerleşim yeri olmasının yanında aynı zamanda en eski ibadethanesi de olarak tarihteki yerini alacaktır.

Göbeklitepe Neden İnşaa Edildi?

Göbeklitepe neden inşa edildi sorusu günümüzde tüm arkeologların kafasını kurcalayan konular arasındadır. Bu soruya verilebilecek birçok varsayımdan bahsetmek mümkün olabilir. Ancak en doğru yanıt için mutlaka bölgenin yaşının doğru bir şekilde tahmin edilebilmesidir. Göbeklitepe’nin yaşı tespit edilebilsin diye 4 farklı radyokarbon testi uygulanmıştır.

Yapılan her test sütunların hangi yıllarda yapılmış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu testler neticesinde bu alanın binlerce yıl öncesinde inşa edildiği kanıtlanmış olsa da çok ilginç bir şekilde yerleşim yeri olduğuna dair henüz bir kanıt bulunamamıştır.

Araştırmalar sırasında ne bir kap kacak ne de bir doğurganlık izine rastlanmamıştır. Bu tarz buluntuların olmaması ise Göbeklitepe’nin bir yerleşim yeri olduğu hipotezini zayıflatan unsurlardan biridir.

Göbeklitepe’de Neler Bulundu?

Göbeklitepe’de birçok araştırma yapıldı. Bu araştırmaları yapanlardan birisi de Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden olan Arkeolog Joris Peters’dir. 1998 yılından bu yana bölgede çok ciddi araştırmalar yapılıyor ve bu araştırmalar sırasında da 100.000’den fazla kemik çıkarılmıştır. Bu kemik kalıntıları detaylı bir şekilde incelendiğinde her kemik üzerinde birtakım kesik izlerine rastlanmıştır. Bu kesikler ise çeşitli kesici aletlerle meydana getirilen kesiklerdir.

O dönemde çeşitli hayvanların kesip doğrandığını gösteren bu buluntular döneme ışık tutan önemli bilgiler arasındadır. Her ne kadar Göbeklitepe’de bir eşyaya rastlanmasa da kesici aletlerin izlerine dolaylı yollarla ulaşılmıştır. Göbeklitepe’nin ise binlerce yıl önce avcı toplayıcı gruplar tarafından inşaa edildiğine dair birçok düşünce bulunuyor.

Bu bulgulardan yola çıkan araştırmacılar ise Göbeklitepe’de ki hayvanların vahşi hayvan kalıntısı olduğunu düşünmektedir. O dönemde insanların hala tarıma başlamadığını ve hayvan evcilleştirmediğini öne sürmektedir.

Göbeklitepe Bir Tapınak Mı Yoksa Yerleşim Yeri Mi?

Göbeklitepe’nin sırrı bugüne kadar birçok araştırmacıya, filme ve diziye konu olmuştur. Göbeklitepe hala birçok araştırmaya rağmen sırlarını vermemekte direniyor. Günümüzde tapınak olduğuna dair çok güçlü hipotezler olsa da hala bunu doğrulayan net bir kanıt bulunmuyor. Böyle düşünülmesinin nedeni ise sütunlar üzerinde yer alan ve şamanik inancın izlerine benzeyen çizimlerin bulunmasıdır.

Henüz Tanrı kavramı oluşmamış olsa dahi bu dönemde ölüm gibi olayları açıklama amacı ile bir inanç sistemi geliştirmiş olabileceklerine dair birtakım düşünceler bulunmaktadır. Bununla birlikte çok dikkati çeken unsurlardan birisi de bu dönemde çizilen resimlerde toplu avlanma ya da yaralı hayvanlar gibi figürler bulunmuyor.

Bunların yanında vahşi hayvan çizimlerinden ziyade daha çok geyik gibi insanların muhtaç olduğu canlıların figürlerine ağırlık verilmiştir. Bu da bu yapıların arınmış ve kutsal değeri olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Ancak bu düşünceye karşı çıkan birçok uzman olduğunu da söylemek gereklidir.

Göbeklitepe Neden Bu kadar Önemli?

Göbeklitepe hikayesi hemen her tarih meraklısının ilgisini çeken bir hikayedir. Göbeklitepe bugün bilinen ve doğru olduğu düşünülen birçok tarihsel gerçek ile çelişen bir keşiftir. Avcı toplayıcı atalarımıza dair yapılmış olan tüm araştırmaları çürütmesi tarihsel olarak önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır.

Bugüne kadar avcı ve toplayıcı grupların bu tarz yapılar inşa edemeyecek topluluklar olduğu düşünülüyordu. Bunun yanında bu gruplar içerisinde bir hiyerarşinin olmadığı ve görev dağılımı gibi konuların bulunmadığına yönelik bilgiler hâkimdi.

Fakat Göbeklitepe’nin bulunması tüm bu bilgileri derinden sarsmıştır. Çünkü Göbeklitepe’nin bu gruplar tarafından inşa edildiği düşüncesi tüm tarihsel gerçeklerin yeniden düşünülmesini gerekli hale getirmiştir. Bunun yanında mimari planı son derece karmaşıktır ve bugüne kadar keşfi yapılan birçok anıtsal tepeye göre daha gizemlidir. Bu alanda bulunan taşlar üzerinde ki çizimlerin ne anlama geldiği hala çözülebilmiş değildir. Bunun yanında o dönemde daha bir hiyerarşi yokken toplumların bir araya gelerek böyle bir yapıyı nasıl yaptığı da merak edilen konular arasınadır. M.Ö 8000 yıllarında ise insanlar arasında Göbeklitepe etkisini yitirmiş ve yeni sütunlar dikilmemiştir. Zamanla da toprağın altında gömülmeye başlamıştır. Ta ki günümüzde yeniden keşfedilene kadar.

Yorum yapın